Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

A közjegyzői okirat (ügyleti okirat: bérlet, adásvétel, ajándékozás, kölcsönszerződés, tartozáselismerés…)

A közjegyzői nemperes eljárás egyik része a közjegyzői okirat-szerkesztés.

A közjegyzői okirat két csoportja az ügyleti okirat, amely közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét (Kjtv. 120-132.§-a) és a ténytanúsító okirat.

Ha egy közjegyzői okirat tartalmazza

a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,

b) a jogosult és a kötelezett nevét,

c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,

d) a teljesítés módját és határidejét.

akkor az bírósági peres eljárás nélkül közvetlenül végrehajtható. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Pl. a felmondás tényét és azt, hogy azt az adóssal közölte a hitelező.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a bérbeadónak, eladónak-vevőnek vagy kölcsönadónak olyan közjegyzői okirata van, amely szerint az adós (vevő, bérlő) közjegyző előtt vállalt teljesítési kötelezettséget, akkor a teljesítési határidő lejárta után (vagy felmondást követően) közvetlenül megindítható a végrehajtási eljárás, anélkül, hogy előtte bíróságra kelljen járni, a bizonyítási teher megfordul, a másik fél terhe lesz (pl. azt, hogy mikor, mennyit, kinek és milyen feltételekkel kapott kölcsönt).

A közjegyzői okirat eredeti példányát az a közjegyző őrzi, aki készítette és az kizárólag a bíróságnak illetve a területi közjegyezői kamara elnökségének adható ki.

A felek az okirat hiteles kiadmányát kapják meg.

Tipikus közjegyzői okiratok: Kölcsönszerződések és azon alapuló kötelezettségvállaló nyilatkozatok (pl.: magán, banki vagy Fundamenta, NHP),  adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, szerv adományozás, közjegyzői okiratba foglalt meghívó levél vagy egyéb jognyilatkozat (BÁH).