Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

A közjegyzői okirat (tanúsítványok: cégkivonat, tulajdoni lap, aláírási címpéldány, másolat)

 

 

 

 

   

 

A közjegyzői okiratok közé tartoznak a ténytanúsító okiratok, amely a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában. (Kjtv. 136-147. §-a) és az ügyleti okirat.

 A közjegyző különböző jogi jelentőségű tényekről állíthat ki tanúsítványt.

Arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező (hiteles másolat),

a fordítás helyességéről,

az aláírás és kézjegy valódiságáról (aláírás hitelesítés),

az okirat felmutatásának időpontjáról,

a nyilatkozat vagy értesítés közléséről (pl. felmondásról és annak közléséről),

a tanácskozásról és határozatról,

egyéb jogi jelentőségű tényről (Pl. próbavásárlás, honlap tanúsítás. Előnye, hogy a honlap [facebook vagy youtube tartalom] tanúsítását követően, hiába törli azt a szolgáltató, vagy egy sms tartalmát hiába törli a felhasználó, ha egy közjegyzői okirat tanúsítja annak létezését, egy esetleges bírósági eljárásban azt kellene bizonyítani, hogy a jogsértő tartalom sohasem került közlésre.),

váltó, csekk és más értékpapír óvásáról (A váltóóvás a váltóper előfeltétele. Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel fizetésre a csekken vagy váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt hitelesen írásban - az óvás felvételével - tanúsítja),

a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról (cégkivonat, cégmásolat, egyéb nyilvános cégirat, vagy épp egy tulajdoni lap ). Azaz, ha ügyei intézéséhez (adásvételi szerződéshez, banki ügyintézéshez) szüksége van cégkivonatra, vagy tulajdoni lapra, akkor nem a cégbíróságon, vagy épp egy vidéki földhivatalnál kell kérni, hanem a közjegyzőtől, aki a közjegyzőkről szóló törvény illetve az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján jogosult a cégkivonat illetve a tulajdoni lap tartalmát tanúsítani, amit ugyanúgy elfogadnak a felhasználás helyén, mintha a cégkivonatot vagy tulajdoni lapot az adott hatóság állította volna ki. Fontos, hogy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online, közvetlenül a cégbíróságról származó adatokat megjelenítő honlapja nem összekeverendő a bárki számára elérhető ingyenes céginformációval, amely csak tájékoztató jellegű, és közhiteles okiratként nem használható fel. 

 

Az illetékességi területén belül bármelyik közjegyző jogosult és egyben köteles eljárni. A közjegyző illetékességi területe általában annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével egyezik meg, amely a közjegyző székhelyén működik. A Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed.