Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Bérleti szerződés és kiürítési nyilatkozat

Bérleti szerződés és kiürítési nyilatkozatA közjegyzői közreműködés két módon valósulhat meg:

I. Bérleti szerződés közokiratba foglalása

Ebben az esetben az egész bérleti szerződést a közjegyző szerkeszti, mind a bérbeadó, mind a bérlő aláírja, és a kétoldalú jogügylet közokirati formát ölt.
Ez a típus a bérlő számára is biztosítékot jelent, ugyanis amennyiben a bérleti szerződés lejártakor a bérbeadó nem fizeti vissza a bérlő által átadott óvadékot (kauciót), akkor a bérleti szerződés alapján, a bérbeadóval szemben közvetlenül végrehajtható az óvadék összege a bérlő részéről.
Amennyiben az ügyfelek a bérleti szerződésük közokiratba foglalását választják, úgy mindenképpen szükséges megküldeniük a közjegyző részére az ingatlan energetikai tanúsítványát.
A közjegyzői munkadíj mértéke ebben az esetben függ a bérleti díj (esetleges közös költség, továbbá rezsi átalány) összegétől, illetve a bérlet időtartamától (határozatlan vagy határozott időre jön-e létre a bérleti jogviszony), de minimum 130.000 Ft.
Ebben az esetben a szerződésben rögzítésre kerülő adatokat, összegeket, feltételeket, elképzeléseket, szerződéses konstrukciót az irodaKUKACakozjegyzo.hu e-mail címre várja Irodánk megküldeni.

II. Kiürítési nyilatkozat közokiratba foglalása

Ebben az esetben a bérleti szerződést a felek magánokiratban megkötik, és az így már meglévő bérleti jogviszony alapján a bérlő egyoldalú nyilatkozatban megerősíti a bérleti szerződésben vállalt egyes, kötelezettségvállalásait az alábbiak szerint:

1. Verzió:
a magánokiratban létrejött bérleti szerződés alapján a bérlő csak az ingatlan kiürítésére tesz közjegyzői okiratban kiürítési kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelynek annak díja a ráfordított idő alapján kerül kiszámításra. Hosszabb, bonyolultabb eljárás esetén minden megkezdett óra után további 11.550 Ft óradíj kerül felszámításra.
A fenti díjhoz jön még a hiteles kiadmányok díja: 1200,-Ft/oldal (jelen esetben az okirat kb. 3 oldal), továbbá az 1.000,-Ft-os tulajdoni lap.
Ez minimum 48.000,-Ft összegű közjegyzői munkadíjat jelent.

2. Verzió
Ha a bérlő a kiürítés mellett a bérleti díj (esetlegesen a közös költség, továbbá rezsi átalány) megfizetésére is tesz kötelezettségvállaló nyilatkozatot, annak közjegyzői munkadíja a bérleti díj (esetlegesen a közös költség, továbbá rezsi átalány) nagyságától, továbbá a bérleti időtartamtól (határozott vagy határozatlan időtartamra jött-e létre a szerződés).
Itt is további költségként jelenik meg a hiteles kiadmányok díja: 1200,-Ft/oldal (jelen esetben az okirat kb. 3-4 oldal), továbbá az 1.000,-Ft-os tulajdoni lap.

 

Amennyiben az eljárás során tolmács működik közre, akkor az eljárás díja a fenti díjtól eltér!


A fentiekre tekintettel a kért közjegyzői közreműködés kiválasztása, az esetlegesen rendelkezésre álló szerződéstervezet megküldésével Irodánk készséggel nyújt tájékoztatást a várható közjegyzői díj mértékéről az irodaKUKACakozjegyzo.hu e-mail címre történő megkeresés alapján.


Az időpont biztosításához a továbbiakban szükséges az ingatlanra vonatkozó adatoknak [helyrajzi szám, tulajdonos(ok), haszonélvező(k)], a közokiratot aláíró személyek adatainak (személyi igazolványa és lakcímkártyája szkennelve/fényképezve) megküldése a fenti e-mail címre.