Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése

Az eljárás célját leginkább az angol szakkifejezés fejezi ki.

Az eljárás angol elnevezése „preservation of evidence” a bizonyíték megőrzése. Azaz annak elkerülése, hogy az idő múlása vagy az ellenfél tevékenysége következtében meghiúsuljon a bizonyítás. Közjegyző előtti előzetes bizonyításnak a törvényben meghatározott körülmények fennállása esetén akkor van helye, ha az érdekelt fél azt kéri és az ügyben (még) sem polgári per, sem büntetőeljárás nincs folyamatban; a bizonyítást a közjegyző végzéssel rendeli el.

Igazságügyi szakértő kirendelését a kérelmező a közjegyzőtől akkor kérheti, ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

Az eljárást a 2008. évi XLV. törvény szabályozza.

Főszabály szerint az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye van, de az is, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van.

A kérelmet bármelyik nap benyújthatja Ön személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselője útján.

A kérelmet a 2008. évi XLV. törvényben előírt, megfelelő tartalommal (6.§, 19.§, 23.§) kell kitölteni és benyújtani.

Amennyiben előzetes bizonyítás keretében kéri a szakértő kirendelését , akkor az ellenérdekű felet meg kell jelölni , őt az eljárásba a közjegyző bevonja. Ez az eljárás időben hosszabb, kb. 2-6 hónap.

Amennyiben önálló, szakértő kirendelési eljárást kér, ellenérdekű fél megjelölése nélkül , akkor ellenérdekű fél hiányában az eljárásban mást a közjegyző nem hallgat meg. Ez az eljárás rövidebb , kb. 1-2 hónap.

Az eljárás díja két összegből tevődik össze:

- közjegyzői dij, várható költsége 100.000 Ft

- szakértői díj (a szakértő határozza meg a rá vonatkozó jogszabályok alapján).

Ezen költségek egy későbbi, bíróság előtti peres eljárásban  a pervesztes félre terhelhetők.