Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása

Az eljárás díja: 32.500.-Ft.

A vagyonjogi szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik személy tudott a szerződés létezéséről, illetve a szerződést a  vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették.

A bejegyzés iránti kérelmet a közjegyző előtt a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen - közösen - terjeszthetik elő.

A személyes meghallgatásra a személyi okmányokon kívül a szerződés egy eredeti példányát is át kell adni a közjegyző részére.

Arra is lehetőség van, hogy a közjegyző a fenti bejegyzést megelőzően, magát a szerződést is elkészítse.