Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Díjak

A közjegyzőt tevékenységéért jogszabályban [22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet] meghatározott munkadíj és költségtérítés (40%-os költségátalány és készkiadás) illeti meg, amit az eljárást kezdeményező - hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt - fél köteles megfizetni; több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.

A közjegyzői munkadíj számítása

Munkadíj az ügyérték alapján: Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (pl. 5.000.000 Ft-os kölcsönszerződés, 6.500.000 Ft-os önálló zálogjoggal biztosítva) megállapítható, a közjegyző munkadíját a magasabb ügyérték alapján kell megállapítani. Visszatérő szolgáltatások (pl.: bérleti szerződés, , bérlői kötelezettségvállalás) értékét a szolgáltatás vagy jog  értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést határozatlan időre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó.

Munkadíj a tevékenységre fordított idő alapján: Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (az ügyérték) nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges időt is. A tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért minimum 5.500 Ft, amely a jogszabály alapján többszörözhető.

E munkadíjnak többszöröse számítható fel, ha azt a közjegyző munkaidőn kívül vagy nem az irodájában, hanem az ügyfél által megjelölt helyszínen készíti, vagy az okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül (pl. végrendelet letétbevétele), a közjegyző jogi jelentőségű tényt tanúsít (pl. honlap tartalmának tanúsítása), jognyilatkozatot foglal okiratba.

Egyéb munkadíjak: Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének díja oldalanként 1.200 Ft. Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3.000 Ft munkadíj jár (a munkadíj NEM tartalmazza a költségátalányt és a készkiadást).

Bizalmi őrzésért az ügyérték szerinti munkadíj fele jár. A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért és a bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában; ha az őrzés ideje ezt meghaladja, az említett munkadíj kétszerese jár.

A munkadíjon felül a közjegyzőt költségtérítés illeti meg, amely az adott munkadíj 40%-a és a készkiadás.

Erre figyelemmel egy 3 oldalas cégkivonat (cégmásolat, cégbizonyítvány) ára (munkadíj, költségátalány és készkiadás) a közjegyzői irodában: 9.800 Ft.

Egy 1 oldalas magyar nyelvű hitelesítés ára (munkadíj, költségátalány és készkiadás) a közjegyzői irodában: 2.850 Ft, egy 2 oldalas ára 4.050 Ft.

Egy db aláírás hitelesítés ára: 6.000 Ft

Egy db aláírási címpéldány ára, ha a címpéldány fejrészét is a közjegyző készíti: 10.350 Ft, minden további példány 4.500 Ft

Bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal.