Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés)

Magánvégrendelet letétbe helyezési eljárásának várható díja: 60.000 Ft.

Közokiratba foglalt végrendelet díja a vagyon értéke alapján állapítható meg.

Végintézkedéssel a törvényes öröklés jogcímén történő vagyonátszállás minden fajtája „félretehető”.

A végintézkedés három formája: a végrendelet, az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

Bár Magyarországon nincs közokirati kényszer, mint például Hollandiában, a letétbe helyezéssel biztosítva van, hogy halál esetén valóban a végrendelet fogja meghatározni az öröklés rendjét, az nem veszhet el, nem semmisülhet meg.

Természetesen arra is lehetőség van, hogy a végrendelkező közvégrendeletet tegyen. Korlátozottan cselekvőképes személy csak közvégrendeletet tehet; a végrendelet érvényességéhez sem a törvényes képviselő hozzájárulása, sem a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges. A vak, az írástudatlan, továbbá az, aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásbeli magánvégrendeletet nem tehet.